Tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh

Tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh

- Phụ trách khách hàng được giao, tư vấn đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm, công nghệ và cung cấp thiết bị, giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. - Phát triển mối quan hệ với khách hàng và đối tác cung cấp. - Triển khai bóc tách các gói thầu, lập hồ dự thầu và tham gia đấu thầu. - Thực hiện và quản lý hợp đồng bán hàng. - Lập và báo cáo kế hoạch làm việc, kinh doanh. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh bán hàng kỹ thuật (Technical Sales Engineer)

Tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh bán hàng kỹ thuật (Technical Sales Engineer)

- Mục đích công việc: Triển khai hiệu quả kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật của các gói thầu. - Phụ trách khách hàng được giao, tư vấn đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm, công nghệ và cung cấp thiết bị, giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. - Phát triển mối quan hệ với khách hàng và đối tác cung cấp. - Triển khai bóc tách các gói thầu, lập hồ dự thầu và tham gia đấu thầu. - Thực hiện và quản lý hợp đồng bán hàng. - Tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với khách hàng của công ty trong lĩnh vực điện, tự động hoá. - Lập và báo cáo kế hoạch làm việc, kinh doanh. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Xem chi tiết
Tuyển dụng - Nhân Viên Phòng Thương mại

Tuyển dụng - Nhân Viên Phòng Thương mại

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu, thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài, … - Thanh toán và theo dõi tiến độ hợp đồng từ khi đặt hàng tới khi hàng về. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng mua bán ký kết. - Kết hợp cùng kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C với ngân hàng.
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên Dịch vụ kỹ thuật

Tuyển dụng: Nhân viên Dịch vụ kỹ thuật

- Kết hợp với phòng KD tư vấn đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm, công nghệ và giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. - Kết hợp với phòng KD lập hồ sơ đấu thầu: những phần liên quan đến kỹ thuật của sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật trong những dự án được giao. - Hỗ trợ kỹ thuật cho phòng KD trong lĩnh vực điện, tự động hoá. - Tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với khách hàng của công ty trong lĩnh vực điện, tự động hoá. - Lập và báo cáo kế hoạch làm việc hàng tuần. - Những công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên Kế toán

Tuyển dụng: Nhân viên Kế toán

- Kiểm soát hàng hóa và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ xuất/nhập hàng. - Theo dõi việc xuất nhập hàng hóa hàng hàng ngày vào phần mềm kế toán theo các dự án và gói thầu cụ thể. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Xem chi tiết
Tuyển dụng: Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng: Nhân viên Hành chính

- Thực hiện công tác quản lý hành chính. - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. - Thực hiện công tác quản lý hệ thống thiết bị CNTT. - Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty, đảm bảo an ninh trật tự an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Công ty. - Quản lý các phương tiện xe ôtô theo quy chế ban hành. - Quản lý kho hàng hóa. - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Xem chi tiết
Nhân viên Xuất nhập khẩu

Nhân viên Xuất nhập khẩu

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu, thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài,… - Thanh toán và theo dõi tiến độ hợp đồng từ khi đặt hàng tới khi hàng về. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên dịch vụ kỹ thuật

- Mục đích công việc: Triển khai hiệu quả các vấn đề kỹ thuật của các dự án và các gói thầu của công ty tham gia. Báo cáo kết quả cho Giám đốc kỹ thuật. - Kết hợp với phòng KD tư vấn đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm, công nghệ và giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. - Kết hợp với phòng KD lập hồ sơ đấu thầu: những phần liên quan đến kỹ thuật của sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật trong những dự án được giao. - Hỗ trợ kỹ thuật cho phòng KD trong lĩnh vực điện, tự động hoá. - Tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với khách hàng của công ty trong lĩnh vực điện, tự động hoá. - Lập và báo cáo kế hoạch làm việc hàng tuần. - Những công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Xem chi tiết